Notowania

 

4.3. Przydział obligacji przez dom maklerski

Przydział obligacji może być przeprowadzony przez dom maklerski pełniący funkcję Oferującego według algorytmu opracowanego i zaakceptowanego przez emitenta. Po dokonaniu przydziału, emitent składa na Giełdę wniosek o dopuszczenie do obrotu na Catalyst.

Oferta publiczna emisji obligacji z przydziałem dokonanym przez dom maklerski – schemat uproszczony
 

w4.gif

Data: 2017-04-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 424 63
Wartość emisji 66,85 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,7500 962,8400
ALR0522 106,1800 922,5400
PK11117 100,2500 853,8200