Notowania

 

3.5. Dokument informacyjny dla ASO

W przypadku ubiegania się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wystarczy sporządzenie i udostępnienie dokumentu informacyjnego, którego ramy i zawartość zostały określone w załączniku do „Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”. Dokument taki nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję, Giełdę ani BondSpot.
Emitent jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji zamieszczonych w powyższych dokumentach informacyjnych. Ponadto odpowiedzialność ponoszą inne podmioty w zakresie, w jakim uczestniczyły w sporządzaniu tych dokumentów.

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000