Notowania

 

3.5. Dokument informacyjny dla ASO

W przypadku ubiegania się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wystarczy sporządzenie i udostępnienie dokumentu informacyjnego, którego ramy i zawartość zostały określone w załączniku do „Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”. Dokument taki nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję, Giełdę ani BondSpot.
Emitent jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji zamieszczonych w powyższych dokumentach informacyjnych. Ponadto odpowiedzialność ponoszą inne podmioty w zakresie, w jakim uczestniczyły w sporządzaniu tych dokumentów.

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200