Notowania

 

3.2. Kierowanie obligacji do obrotu na Catalyst

Skierowanie obligacji do obrotu zorganizowanego na Catalyst następuje na wniosek emitenta składany do Zarządu Giełdy lub BondSpot i może polegać na:

• dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę oraz rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot, albo
• dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę oraz wprowadzeniu jej do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot, albo
• dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot oraz wprowadzeniu jej do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę, albo
• wprowadzeniu emisji do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę oraz Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot.

Wprowadzenie obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę stanowi podstawę do wprowadzenia ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot.
Na wniosek emitenta, w uzasadnionym przypadku, obligacje mogą zostać dopuszczone na wszystkie rynki lub tylko jeden z nich. Zatem wprowadzenie obligacji na Catalyst odbywa się w jednym punkcie wejścia.

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100