Notowania

 

2.8. Rating

Rating jest niezależną i obiektywną oceną ryzyka kredytowego związanego z określonymi papierami dłużnymi lub zdolnością podmiotu zaciągającego dług na rynku do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję - agencję ratingową.
Ocena ratingowa jest ważnym elementem uwzględnianym przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ analiza obejmuje szerszy zakres badań, niż tradycyjna analiza finansowa. Przedsiębiorstwa posiadające wysoką ocenę ratingową są postrzegane jako te, o mniejszym ryzyku inwestycyjnym, zatem potencjalni inwestorzy będą skłonni zaakceptować niższą premię za ryzyko, niż w przypadku emitentów o niskiej ocenie lub jej braku. W efekcie, koszty pozyskania kapitału dłużnego, zależą w znacznej mierze od oceny ratingowej emitenta i jego obligacji. Chociaż posiadanie ratingu nie jest obowiązkowe przy wprowadzaniu obligacji na Catalyst, warto rozważyć poddanie się takiej ocenie, bowiem daje to potencjalnym obligatariuszom sygnał, że emitent chce być podmiotem transparentnym i jest godny zaufania.

Rating może być nadany: emisji papierów dłużnych lub podmiotowi zaciągającemu zobowiązanie na rynku finansowym. Ocenie ratingowej są poddawane również państwa, przy czym zdarza się, że rating przedsiębiorstwa jest wyższy niż państwa, na terenie, którego funkcjonuje to przedsiębiorstwo. Agencja ratingowa na bieżąco monitoruje nadany przez siebie rating do momentu ustania zobowiązania emitenta. W każdej chwili taka ocena może być zweryfikowana i zmieniona, jeżeli zaistnieją uzasadnione przesłanki ku temu. Do wiodących agencji ratingowych należą: Moody's, Standard&Poor's oraz Fitch. W przypadku małych przedsiębiorstw lub niedużych emisji nie opłaca się korzystać z kosztownych usług dużych agencji ratingowych. Można natomiast zamówić przeprowadzenie badań ratingowych w mniejszej, a zarazem tańszej agencji.

Tabela 4. Skala ocen wiodących agencji ratingowych.
 

Poziom ryzyka Opis/Agencja Moody's Standard&Poor's Fitch
Inwestycyjny
Bardzo dobra lub dobra sytuacja finansowa Emitenta, gwarancja terminowej spłaty rat kapitałowych i odsetek; niskie ryzyko kredytowe
Aaa AAA AAA
Aa AA AA
A A A
Baa BBB BBB
nieiwestycyjny (spekulacyjny) Gwarancja spłaty rat i odsetek nie jest wystarczająca Ba BB BB
B B B
Wysokie ryzyko niewypłacalności, spłata rat kapitałowych i odsetek następuje ze zwłoką Caa, Ca, C CCC, CC, C CCC, CC, C
Duże prawdopodobieństwo niewypłacalności - co najmniej raz odsetki nie zostały zapłacone D D DDD, DD, D

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000