Notowania

Rozpoczęcie działania na Catalyst

Rozpoczęcie działania na Catalyst następuje na pisemny wniosek Uczestnika Catalyst z uwzględnieniem następujących warunków:
1) posiadanie przez Uczestnika Catalyst odpowiednich środków organizacyjno-technicznych zapewniających prawidłową obsługę obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi notowanymi na danym rynku Catalyst,
2) udokumentowanie przez Uczestnika Catalyst możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych na danym rynku,
3) zobowiązanie się Uczestnika Catalyst do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących na danym rynku Catalyst.

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-22
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0720 100,0000 0,0000
OTS0818 100,9900 0,0000
NKL1118 100,4000 0,0000