Notowania

Rozpoczęcie działania na Catalyst

Rozpoczęcie działania na Catalyst następuje na pisemny wniosek Uczestnika Catalyst z uwzględnieniem następujących warunków:
1) posiadanie przez Uczestnika Catalyst odpowiednich środków organizacyjno-technicznych zapewniających prawidłową obsługę obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi notowanymi na danym rynku Catalyst,
2) udokumentowanie przez Uczestnika Catalyst możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych na danym rynku,
3) zobowiązanie się Uczestnika Catalyst do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących na danym rynku Catalyst.

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000