Notowania

Dopuszczenia do działania na Catalyst

Dopuszczenie do działania na Catalyst następuje po stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w przepisach właściwych regulaminów.

1. Dopuszczenie do działania na jednym z rynków regulowanych Catalyst obejmuje jednocześnie dopuszczenie do działania w alternatywnych systemach obrotu Catalyst.
2. Dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę obejmuje jednocześnie dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot.
3. Dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi jednocześnie dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot.

Warunki, jakim odpowiadać powinien wniosek o dopuszczenie do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek określają przepisów właściwych regulaminów oraz inne przepisy obowiązujące na danym rynku.

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000