Notowania

Dopuszczenia do działania na Catalyst

Dopuszczenie do działania na Catalyst następuje po stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w przepisach właściwych regulaminów.

1. Dopuszczenie do działania na jednym z rynków regulowanych Catalyst obejmuje jednocześnie dopuszczenie do działania w alternatywnych systemach obrotu Catalyst.
2. Dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę obejmuje jednocześnie dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot.
3. Dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi jednocześnie dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot.

Warunki, jakim odpowiadać powinien wniosek o dopuszczenie do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek określają przepisów właściwych regulaminów oraz inne przepisy obowiązujące na danym rynku.

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100