Notowania

Dopuszczenia do działania na Catalyst

Dopuszczenie do działania na Catalyst następuje po stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w przepisach właściwych regulaminów.

1. Dopuszczenie do działania na jednym z rynków regulowanych Catalyst obejmuje jednocześnie dopuszczenie do działania w alternatywnych systemach obrotu Catalyst.
2. Dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę obejmuje jednocześnie dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot.
3. Dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi jednocześnie dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot.

Warunki, jakim odpowiadać powinien wniosek o dopuszczenie do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek określają przepisów właściwych regulaminów oraz inne przepisy obowiązujące na danym rynku.

Data: 2017-04-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 424 63
Wartość emisji 66,85 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,7500 962,8400
ALR0522 106,1800 922,5400
PK11117 100,2500 853,8200