Notowania

Kto może zostać Uczestnikiem Catalyst

Bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami dłużnymi na rynku CATALYST mogą prowadzić podmioty posiadający status Uczestnika CATALYST.

Uczestnictwo na rynku dłużnych papierów wartościowych uzyskać mogą następujące kategorie podmiotów, spełniające wymogi określone regulacjami:
1) firma inwestycyjna,
2) zagraniczna firma inwestycyjna,
3) instytucja kredytowa,
4) inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst.

Dopuszczonym do działania na Catalyst może być podmiot który:
1) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, o ile jest ono wymagane,
2) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z jego uczestnictwem w obrocie na Catalyst,
3) posiada podstawowe środki organizacyjno - techniczne wymagane do obsługi obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst,
4) złoży pisemny wniosek o dopuszczenie do działania na Catalyst.
 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100