Notowania
DEBIUTY
22 marca zadebiutowały obligacje spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

Aktualności

31-05-2016Konferencja (MAR)

2 czerwca 2016 - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Komisja Nadzoru Finansowego zapraszają przedstawicieli emitentów papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i w Catalyst, firmy IR i PR, Autoryzowanych Doradców, na konferencję w całości poświęconą przepisom Rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (MAR)

czytaj ››

23-05-2016MBANK HIPOTECZNY (Uchwała Nr 511/2016)

dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA30 wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

czytaj ››

23-05-2016M.W. TRADE (Uchwała Nr 510/2016)

wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A2016, B2016 i C2016 spółki M.W. TRADE S.A.

czytaj ››

23-05-2016BEST S.A. (Komunikat)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. od dnia 24 maja 2016 r. będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla obligacji na okaziciela serii L3 (PLBEST000218) spółki BEST S.A., notowanych pod nazwą skróconą „BST0520”.

czytaj ››

23-05-2016M.W. TRADE S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 104/16)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A2016, B2016 i C2016 spółki M.W. TRADE S.A.

czytaj ››

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-05-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 385 62
Wartość emisji 62,15 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-05-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
CPS0721 101,0000 282,8700
DTP0816 100,2000 220,6300
CAP0617 100,0000 108,4800